LOGIN สำหรับท่านที่มีรหัส Account เพื่อเข้าติดตามงาน

คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา / อาจารย์ / บุคลากร

ล็อกอินเข้าสู่ระบบที่นี่ (user เดียวกับ user จดทะเบียนศึกษา)


**สำหรับผู้จำรหัสผู้ใช้(User)และรหัสผ่าน(Password)
หรือ เข้าระบบไม่ได้!! คลิกที่นี่**

หมายเหตุ
- รหัส Accout สำหรับบุคลากร ใช้รหัสเดียวกับใบแจ้งเงินเดือน
- การตอบคำถามและส่งกลับไปยัง email ที่ท่านได้แจ้งไว้ หากไม่ได้รับ inbox อาจจะอยู่ใน Junk mail ของท่าน